Oferta & Cennik

Pracuję z osobami dorosłymi, które poszukują zarówno krótkoterminowej pomocy psychologicznej, wsparcia w kryzysie, jak i długoterminowej psychoterapii.

Moja oferta skierowana jest do osób, które m.in. :

  • cierpią z powodu obniżonego nastroju, nawracającego smutku, braku poczucia sensu życia;
  • skarżą się na nadmierny lęk, niepokój, ataki paniki;
  • cierpią z powodu objawów o podłożu nerwicowym tj. natrętne myśli, kompulsje, objawy hipochondryczne;
  • mają poczucie wewnętrznego chaosu, zagubienia, osamotnienia;
  • doświadczają trudności w utrzymaniu bliskich i satysfakcjonujących relacji interpersonalnych lub partnerskich;
  • czują się bezwartościowe, mają problemy z samooceną i odczuwają brak satysfakcji z życia;
  • mają objawy somatyczne, których fizjologiczne pochodzenie zostało wykluczone przez lekarza np. migreny, kołatania serca, bóle żołądka, problemy dermatologiczne;
  • znajdują się w kryzysowych momentach życia np. utrata okołoporodowa, śmierć bliskiej osoby, rozwód;
  • mają zaburzenia związane z prawidłowym odżywianiem się;
  • mają trudności z dostosowaniem się do nowych okoliczności życiowych tj. choroba, zmiana pracy, nowa rola społeczna;
  • nie radzą sobie ze skutkami długotrwałego stresu;
  • chciałyby zrozumieć samego siebie i przyczyny złego samopoczucia.

CENNIK:

Konsultacje (50 minut) – 180 zł

Konsultacje pozwalają określić na czym polega problem, omówić oczekiwania i potrzeby oraz ustalić najbardziej odpowiednią formę pomocy.

Psychoterapia (50 minut) – 180zł

Psychoterapia polega na regularnym kontakcie  terapeutycznym o stałych porach (raz lub dwa razy w tygodniu). Decyzję o rozpoczęciu psychoterapii zawsze poprzedzają sesje konsultacyjne.