Psychoterapia

Psychoterapia pozwala uzyskać wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych, a także pomaga zrozumieć z czego wynika nasze cierpienie.
Powody naszych problemów mogą bowiem pochodzić z zewnątrz i być konsekwencją przykrych wydarzeń występujących w naszym życiu, z którymi trudno nam się uporać. Jednak przyczyna naszego cierpienia może również pochodzić z naszego wnętrza i sposobu w jaki spostrzegamy świat.

Psychoterapia psychodynamiczna to metoda, która wywodzi się z psychoanalizy. Ta forma psychoterapii opiera się na relacji, która powstaje między pacjentem a psychoterapeutą w trakcie trwania leczenia. Część naszego życia psychicznego pozostaje poza świadomością i właśnie ta nieświadoma część może wpływać na naszą równowagę psychiczną, uniemożliwiając nam satysfakcjonujące funkcjonowanie w życiu. Niektóre nieświadome wzorce mogą być przyczyną tego, ze odnosimy ciągłe niepowodzenia w pracy czy też w życiu prywatnym. Te nieświadome schematy działania mogą powodować, że trudno jest nam stworzyć satysfakcjonujący związek lub sprawiać, że ciągle na nowo znajdujemy się w sytuacjach, które powodują nasze cierpienie. W trakcie terapii, w bezpiecznym otoczeniu, możemy bliżej przyjrzeć się naszym problemom i poszukać ich przyczyn.

Jak to działa
Psychoterapia psychodynamiczna opiera się na rozmowie. Sesje odbywają się twarzą w twarz, raz lub dwa razy w tygodniu, o stale ustalonych godzinach.
Bardzo ważna w trakcie terapii jest analiza zjawiska przeniesienia, czyli nieświadomego procesu, który polega na kierowaniu do terapeuty oraz innych osób z otoczenia pacjenta, uczuć i oczekiwań doświadczanych w przeszłości w relacji ze znaczącymi osobami. Dzięki zrozumieniu nieświadomych motywów działania terapia pozwala spojrzeć na problem i swoje cierpienie z nowej perspektywy. Podejście to umożliwia dokonanie trwałej, korzystnej zmiany w obrębie psychicznego i interpersonalnego funkcjonowania.